Релейний захист високовольтних електричних мереж

Релейний захист електричних мереж всіх класів напруг повинен  забезпечити:

  1. Швидкодію. Струми короткого замикання та імпульси перенапруг, швидкоплинні процеси які характеризуються великою руйнуючою здатністю та відповідно великими збитками від їх дії на лементи електричних мереж та систем електроспоживання
  2. Селективність роботи – відключенння лише пошкодженного елементу електричної мережі без відключення суміжних елементів та невідключенення елементів електтричних мереж у допустимих режимах його роботи що повинно виключити збитки повязані з відключенням не пошкоджених елементів електричних мереж;
  3. Чутливість релейних захистів – забезпечення роботи у початку процесу пошкодження що повинно мінімізувати збитки та пошкодження;
  4. Надійність роботи. Тільки за надійної роботи пристроїв РЗА  можливо забезпечити вище наведені вимоги.

 

Пропонуємо :

  1. Регламентне технічне обслуговування пристроїв РЗА, вторинних кіл трансформаторів струму і напруги:

– перевірка простих та складних пристроїв;

– перевірка вторинних кіл трансформаторів струму та напруги;

– зміна уставок пристроїв та їх перевірка;

– поставка аварійного запасу реле, заміна дефектних реле новими;

– складання протоколів за результатами перевірки.

Виконуємо наступні об’єми технічного обслуговування пристроїв РЗА:

– налагодження при введенні в експлуатацію (Н);

– перший профконтроль (К1);

– періодичний профконтроль (К) та відновлення (В);

– позачергові та післяаварійні перевірки;

– тестування.

  1. Впровадження та реконструкція пристроїв РЗА:

– перевірка обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання до електромереж в частині реконструкції і впровадження пристроїв РЗА;

– розробка технічного завдання на виконання проектних робіт;

– проектування пристроїв РЗА;

– техніко-економічне обгрунтування та розрахунки;

– обґрунтування проектних витрат та визначення терміну окупності проекту;

– розробка та коригування планів розвитку та концепцій побудови пристроїв РЗА;

– супровід та погодження проектних рішень;

– постачання цифрових терміналів РЗА та простих реле.

  1. Розрахунки та вибір уставок пристроїв РЗА:

– розрахунок струмів КЗ у мережах 0,4 – 150 кВ;

– розрахунок та вибір уставок пристроїв РЗА та захисних апаратів;

– розрахунок вторинних кіл трансформаторів струму і напруги.

  1. Розробка технічної та оперативної документації:

– розробка та оновлення виконавчих схем РЗА;

– розробка оперативних програм;

– розслідування випадків технологічних порушень, ведення статистичної звітності.

  1. Розробка програмно-алгоритмічного забезпечення (для заводів-виробників РЗА):

– розробка та вдосконалення функціональних алгоритмів;

– розробка методичного забезпечення та експлуатаційної документації;

– імітаційне моделювання роботи пристроїв РЗА.

  1. Навчання та підвищення кваліфікації персоналу:

– релейний захист та автоматика електричних мереж 6-35 кВ;

– релейний захист та автоматика електричних мереж 110-150 кВ.

Авторизація
*
*
Генерація паролю