Комерційна пропозиція №2

Комерційна пропозиція №2 постачальника електричної енергії ТОВ «Співдружність Енерго» на період з 01.02.2019 по 01.07.2019

Критерії, яким має відповідати юридична особа, що обирає комерційну пропозицію Споживач є власником або користувачем об’єкту;Споживач має автоматизовані системи дистанційного обліку споживання електроенергії за відповідними площадками вимірювання не менш ніж погодинного періоду інтеграції;Споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;Споживач не має заборгованості за спожиту електричну  енергію перед чинним постачальником;Споживач не має екологічної броні електропостачання.  
Розрахунковий період,  Ціна Розрахунковим періодом є календарний місяць, з 1 числа до 1 числа наступного місяця. Постачання у розрахунковому періоді здійснюється за прогнозованою ціною постачальника за 1 кВт*год. Вартість очікуваного обсягу електричної енергії визначається споживачем як добуток заявленого на розрахунковий період обсяг електричної енергії на прогнозовану оптову ринкову ціну електричної енергії, помноженою на коефіцієнт 1.03, з додаванням суми акцизного податку та тарифу на послуги Постачальника. Якщо протягом місяця прогнозована оптова ціна електричної енергії підвищується, розмір попередньої оплати повинен бути збільшений на розмір такого підвищення. Тариф диференційований від обсягу місячного споживання електричної енергії та становить за 1кВт*год (без ПДВ): До 50.000 кВт*год – 0.075 грн. До 100.000 кВт*год – 0.059 грн. До 200.000 кВт*год – 0.045 грн. До 500.000 кВт*год – 0.0325 грн. Понад 500.000 кВт*год – 0.0215 грн. Понад 3.000.000 кВт*год – 0.0155 грн. Понад  5.000.000 кВт*год – 0.00105 грн. *Примітка.  До базового тарифу може бути  застосована знижка, яка розглядається у разі принципової згоди із умовами чинної комерційної пропозиції разом з мотивом надання знижки в індивідуальному порядку.   Фактична ціна спожитої електроенергії за розрахунковий місяць визначається як добуток ринкової ціни електричної енергії за кожну годину розрахункового місяця з додаванням суми акцизного податку та тарифу на послуги Постачальника за кожну фактично спожиту кВт*годину. На фактичну ціну електричної енергії та на тариф на послуги Постачальника нараховується ПДВ (20%).    
Територія здійснення діяльності Територія України, крім тимчасово непідконтрольних територій. Перевага надається споживачам Запорізької області.  
Спосіб оплати 50% оплата заявленого обсягу електричної енергії за 3 банківських  дні до початку розрахункового періоду. 25% оплата заявленого* (скоригованого)  обсягу електричної енергії та різниці між оплатою  50% заявленого обсягу електричної енергії та 50% скоригованого обсягу електричної енергії розрахункового періоду, якщо такий виник у результаті підвищення заявленого обсягу згідно порядку корегування, за 3 банківських  дні до 15 числа розрахункового місяця.  25% оплата скорегованого обсягу електричної енергії за 3 банківських  дні до 25 числа розрахункового місяця. Остаточний розрахунок в термін до 7 числа місяця, наступного за розрахунковим за фактичними даними розрахункових засобів обліку на підставі отриманого рахунку Постачальника. Сума переплати, яка виникла через перевищення фактичної оплати за спожиту електроенергію за результатом розрахункового періоду, може бути зарахована у якості оплати наступних розрахункових періодів або може бути повернена Споживачу.  
Порядок корегування заявленого обсягу Споживач має право на корегування заявленого обсягу до 15 числа розрахункового місяця. У разі збільшення обсягу купованої електроенергії від початкового заявленого обсягу, споживач оплачує скоригований обсяг електроенергії.  
Термін надання рахунків за спожиту електричну енергію та термін оплати рахунків Споживач отримує рахунок самостійно до 2 числа місяця, наступного за розрахунковим. Оплата рахунка у термін, вказаний в рахунку, але не більше ніж протягом п’яти робочих днів із дня отримання рахунку
Розмір пені (штрафу) за порушення термінів оплати Розмір пені ­- подвійна ставка НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення, враховуючи день оплати.
Штраф за дострокове припинення договору Відсутній
Корегування заявлених обсягів купівлі, відповідальність за відхилення від договірних величин електроспоживання Споживач може корегувати заявлений обсяг купівлі електроенергії Сплачує (за наявності) санкції з боку Оптового ринку до Постачальника у  разі перевищення Споживачем 15% прогнозованого електроспоживання
Можливість надання пільг та субсидій Відсутня
Розмір компенсації споживачу за недодержання комерційної якості надання послуг У розмірі та порядку, визначеному Регулятором.
Інші умови Постачальник інформує Споживача, з яким укладено Договір, про зміни в умовах Договору, закінчення терміну дії Договору,  про зміну тарифів, щодо сум до сплати по рахунках, виставлених у відповідності із умовами Договору, термінів сплати рахунків, про відключення за неоплачену заборгованість , іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин Сторін Договору або може бути корисною для Споживача, шляхом направлення відповідної інформації через: Особистий кабінет на офіційному сайті в мережі Інтернет;Засобами електронного зв’язку на адресу електронної пошти, вказаної у заяві-приєднання до умов Договору;СМС-повідомленням на номер, вказаний у у заяві-приєднання до умов Договору;В центрах обслуговування споживачів, тощо. В разі незгоди споживача з внесеними до комерційної пропозиції або Договору змінами, він має право достроково розірвати Договір, письмово повідомивши про це Постачальника за 21 календарний день до очікуваної дати розірвання Договору.  
Авторизація
*
*
Генерація паролю